Ulgi

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Iłży nr X/64/15 z dnia 16 lipca 2015 roku przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłża przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości do lat 5. Łączna wartość pomocy może sięgać 1.000.000,00 zł. Szczegóły w załączniku.

 

Preferencje dla przedsiębiorców działających na terenie SSE Starachowice - Podstrefa Iłża

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie SSE "Starachowice"- Podstrefa Iłża na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu:

 • określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych
  - do 55 % łącznych wydatków inwestycyjnych,
 • lub określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia
  - do 55 % poniesionych dwuletnich kosztów pracy.
Wielkość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku oblicza się indywidualnie, dla każdego przedsiębiorcy, uwzględniając założone przez niego parametry planowanej działalności oraz maksymalną intensywność pomocy regionalnej przysługującej  w Regionie, w którym ustanowiono strefę. Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 000 EURO. Prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" wymaga zezwolenia, którego udziela Zarządzający strefą
z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki.
Ponadto na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Iłży istnieje możliwość uzyskania czasowego zwolnienia
z podatku od nieruchomości. Zakres zwolnień jest uzależniony od wielkości inwestycji oraz planowanego zatrudnienia.

Szczegółowych informacji na temat ulg udzielają:

 • Sekretariat Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  „Starachowice” S.A.

  Tel: 041 275 41 01,
  mobile: +48 608 525 057
  e-mail: sekretariat@sse.com.pl
 • Przemysław Burek - Burmistrz Iłży,
  Tel: 48 616 31 35,  
  e-mail: burmistrz@ilza.pl
Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.