Ulgi

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie SSE "Starachowice"- Podstrefa Iłża na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu:

 • określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych
  - do 70 % łącznych wydatków inwestycyjnych,
 • lub określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia
  - do 70 % poniesionych dwuletnich kosztów pracy.
Wielkość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku oblicza się indywidualnie, dla każdego przedsiębiorcy, uwzględniając założone przez niego parametry planowanej działalności oraz maksymalną intensywność pomocy regionalnej przysługującej  w Regionie, w którym ustanowiono strefę. Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 000 EURO. Prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" wymaga zezwolenia, którego udziela Zarządzający strefą
z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki.
Ponadto na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Iłży istnieje możliwość uzyskania czasowego zwolnienia
z podatku od nieruchomości. Zakres zwolnień jest uzależniony od wielkości inwestycji oraz planowanego zatrudnienia.

Szczegółowych informacji na temat ulg udzielają:

 • Anna Jaworska Departament Marketingu Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  „Starachowice” S.A.

  Tel: 041 275 44 45,
  mobil: 606 934 915
  e-mail: sse@sse.com.pl
 • Marek Łuszczek – Zastępca Burmistrza Iłży,
  Tel: 048 616 31 35,
  mobil: 606 200 866,
  e-mail: zastepca@ilza.pl
Popularne artykuły
Iłżeckie targi pracy już 18 sierpnia !V Iłżecki Półmaraton Charytatywny - ruszyły zapisy!Trwa budowa boiska na terenie domków jednorodzinnych.

 Kamera - Rynek

 

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.