RPO WM

Iłża, dnia 20.04.2012r.

Zapraszamy do inwestorów, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych do inwestycji na terenach objętych Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” Podstrefa Iłża. Czeka ponad 9 hektarów atrakcyjnie położonych terenów inwestycyjnych w granicach miasta Iłża, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej Nr 9 Radom – Rzeszów. Grunty zostały uzbrojone w sieć kanalizacyjna oraz instalację wodociągowej, do gruntów objętych strefą wybudowana została nowa droga dojazdowa o parametrach drogi krajowej oraz droga wewnętrzna umożliwiająca sprawna komunikacje wewnątrz strefy. Wszystkie te prace wykonane zostały w ramach projektu pn. „Budowa drogi dojazdowej, drogi wewnętrznej oraz uzbrojenie terenów należących do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” Podstrefa Iłża w instalację kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 3.357.838,29, kwota dofinansowania 2.284.744,14.

Iłża, dnia 30.03.2011r.

Informujemy, że zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa drogi dojazdowej, drogi wewnętrznej oraz uzbrojenie terenów należących do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” Podstrefa Iłża w instalację kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” realizowanego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą”. Projekt obejmował budowę drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej, budowę drogi wewnętrznej na terenach strefy oraz budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Całkowita wartość projektu to kwota 3.357.838,29. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.284.744,14.

Obecnie tereny te posiadają wygodną drogę dojazdową o parametrach drogi krajowej, drogę wewnętrzna umożliwiającą dojazd do poszczególnych działek oraz podstawowe media umożliwiające podjęcie działalności gospodarczej na tym terenie. Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do inwestowania w naszej strefie!

Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.