Odbiór padłych zwierząt

Uprzejmie Państwa informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego oddania do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.
Utylizacją zajmuje się:

Zakład Utylizacji Padłych Zwierząt
Danielów 5, 97-360 Kamieńsk
Oddział Radom
ul. Energetyków 24, tel. 48 364 21 79

Jak zgłosić potrzebę odbioru zwierzęcia ?
Zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:
48 364 21 79 lub 695 588 946

Jakie danymi należy dysponować w chwili zgłoszenia ?
• Imię i nazwisko lub nazwa producenta rolnego, Regon (jeżeli posiada), PESEL
• Adres
• Numer gospodarstwa oraz numer stada,
• Numer kolczyka, który posiada padłe zwierzę (dot. przeżuwaczy i trzody chlewnej)
• Paszport zwierzęcia
• Wiek zwierzęcia
• Data padnięcia
• Orientacyjna waga zwierzęcia
• Inne informacje ułatwiające dojazd do gospodarstwa.

 

Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.