Atrakcje turystyczne

Kościół farny

W miejscu nieistniejącego obecnie kościoła gotyckiego, który stał już w 1326 r., rozpoczęto w początkach XVII w. budowę nowego. W pierwszej fazie, około 1603 r. wystawiono prezbiterium, nawiązujące stylowo do tradycji późno gotyckich. Następnie w latach 1625-1634 r. powstał wczesnobarokowy (z wyjątkiem podziałów sklepiennych), trójnawowy korpus główny. Wielokrotne zniszczenia w latach 1655, 1657 i 1740 i następujące po nich odbudowy nie zatarły istotnych cech obu - różniących się stylowo - członów budowli. W 1629 r. do ściany południowej kościoła dobudowano manierystyczną kaplicę (pod wezwaniem Św. Krzyża) na kwadratowym planie z okrągłą kopułą i wieńczącą ją latarnią. Kaplica nosi nazwę "Kaplicy Szyszkowskich" od nazwiska fundatora, biskupa Marcina Szyszkowskiego. We wnętrzu kościoła zwraca uwagę stiukowa dekoracja sklepienia, pochodząca z pierwszej połowy XVII w. oraz wczesnobarokowy ołtarz główny z 1629 r. - przykład dobrej roboty snycerskiej.

Dzwonnica kościelna
Jest to średniowieczna baszta miejska, Dzwonnica Kościelnaktórą przysposobiono do obecnej funkcji, podwyższając ją w 1758 r. o dwie ośmioboczne kondygnacje. W otoczeniu kościoła farnego warto zwrócić uwagę na ozdobną bramkę z XVII w. prowadzącą od strony południowej na cmentarz przykościelny, a także otaczające cmentarz od północy i zachodu zabudowania parafialne, wzniesione w pierwszej połowie XVII w., znacznie w czasach późniejszych przebudowane. U podnóża góry zamkowej znajduje się zespół kościoła i dawnego szpitala dla ubogich pod wezwaniem Św. Ducha, erygowany w 1448 r. Murowany kościół, odbudowany w 1922 r. po zniszczeniach w czasie pierwszej wojny światowej, uległ ponownemu uszkodzeniu w 1941 r. Parterowy, murowany budynek szpitala został wzniesiony w miejscu starego, średniowiecznego, w 1754 r. Przy wejściu zachowała się marmurowa tablica erekcyjna z datą 1754 r., herbem "Junosza" biskupa Andrzeja Załuskiego, orłem oraz insygniami biskupimi. Z dawnej, zabytkowej zabudowy miasta pozostał właściwie tylko jeden parterowy murowany dom z XVIII w., przy ulicy Podzamcze nr 13, znacznie przebudowany w XIX i XX w. Ponadto na terenie Iłży znajdujące się kilka kamiennych figur przydrożnych z XVIII i XIX w. oraz murowana kaplica cmentarna z pierwszej połowy XIX w.

 

Inne obiekty
Zabytkowa kolej wąskotorowaGospodarstwo agroturystyczne Perełka w BiałceKościół Św. DuchaMuzeum Regionalne w IłżyKościół NMPRUINY ZAMKU BISKUPÓW KRAKOWSKICH W IŁŻY
Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.