Innowacyjna gospodarka

Zapytania ofertowe:

Gmina Iłża ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Przygotowanie oraz emisja spotu informacyjnego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Gmina Iłża ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Przygotowanie oraz emisja ogłoszenia prasowego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zapytanie na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego - Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia >>

Zapytanie na wydruk plakatów i ulotek >>

Zapytanie na spot radiowy >>

Zapytanie na ogłoszenie prasowe >>

Artykuły:

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dodatkowego naboru do projektu pn:”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża.

Przeczytaj protokół >>

innowacyjna_gospodarka ue_rozwoj

Dodatkowa rekrutacja beneficjentów do projektu pod tytułem:
“Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłża”

Przeczytaj zarządzenie >>

Regulamin z załącznikami >>


innowacyjna_gospodarka ue_rozwoj
Gmina Iłża ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zakupionego w związku z realizacją przez Gminę Iłża projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Przeczytaj całość >>


innowacyjna_gospodarka ue_rozwoj

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu pn: “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Iłży Nr 43/2012 z dnia 30.04.2012r. z dnia 30.04.2012r. w dniu 22.08.2012 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłży przy ul. Rynek 11 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

  1. Przewodniczący Komisji : Agnieszka Leśkiewicz
  2. Z-ca Przewodniczącego : Paweł Cheda
  3. Członek Komisji : Anna Rożek
  4. Członek Komisji : Dorota Kruk
  5. Członek Komisji : Krzysztof Paweł Chmielewski

Zadaniem Komisji była weryfikacja złożonych wniosków i dokonanie wyboru uczestników projektu zgodnie z jego założeniami i kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji uczestników projektu.

Przeczytaj całość – Lista Beneficjentów Ostatecznych projektu >>

 


innowacyjna_gospodarka ue_rozwoj

 

Rekrutacja uczestników projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża” przedłużona.

Gmina Iłża informuje, że przedłużony został nabór zgłoszeń do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża” realizowanego w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ilza.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Iłży pokój nr 3.
Formularz Zgłoszeniowy do Projektu, oraz wymagane załączniki należy złożyć w terminie do 18 maja 2012r w Urzędzie Miejskim w Iłży w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 3 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Iłży, ul. Rynek 11, 27-100 Iłża. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za datę zgłoszenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Regulamin >>
Załącznik nr 1 >>
Załącznik nr 2 >>
Załącznik nr 3 >>


innowacyjna_gospodarka ue_rozwoj

Rusza rekrutacja uczestników projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”

Gmina Iłża informuje, że rozpoczął się nabór zgłoszeń do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża” realizowanego w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ilza.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Iłży pokój nr 3.
Formularz Zgłoszeniowy do Projektu, oraz wymagane załączniki należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2012r w Urzędzie Miejskim w Iłży w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 3 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Iłży, ul. Rynek 11, 27-100 Iłża. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za datę zgłoszenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Przeczytaj regulamin >>
Załącznik nr 1 >>
Załącznik nr 2 >>
Załącznik nr 3 >>

 


Darmowy internet dla najuboższych >>

Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.