Informacje dla mieszkańca

 

Szanowni Państwo, zmiana przepisów prawa z zakresu gospodarowania odpadami nałożyła na mieszkańców oraz samorządy dodatkowe obowiązki. Od 1 lipca 2013 r. inaczej segregujemy odpady, zmieniła się częstotliwość ich odbioru z gospodarstw domowych, a umowy z operatorami zastąpiono deklaracjami. Poniżej znajdą Państwo najistotniejsze informacje na temat tego jak postępować.

 

Od czego należy zacząć ?

Nowe prawo nakłada na osoby fizyczne obowiązek złożenia tzw. „deklaracji śmieciowej”. Jeżeli ktoś nie złożył jeszcze deklaracji winien to zrobić osobiście w Urzędzie Miejskim w Iłży pok. nr 3, drogą pocztową lub przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej. Deklaracje składają właściciele bądź zarządcy budynków. Jeżeli w naszym gospodarstwie domowym nastąpiła jakaś zmiana np. zmieniła się liczba osób w rodzinie, w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany należy złożyć korektę deklaracji.
Wzór deklaracji można pobrać tutaj

Jak skutecznie segregować odpady ?
Dla Państwa wygody poniżej zamieściliśmy ulotkę informacyjną, w której w sposób szczegółowy opisano jak skutecznie segregować odpady w naszych gospodarstwach domowych.
Wzór ulotki można pobrać tutaj.

Jak często będą odbierane odpady z naszych domów ?
Odpady komunalne zmieszane odbierane są z gospodarstw domowych z częstotliwością raz na dwa tygodnie, natomiast odpady komunalne segregowane operator odbiera raz w miesiącu. Worki do segregacji odpadów dostarcza do naszych domów operator. Odbiór odpadów odbywa się według ścisłych harmonogramów.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY IŁŻA

obowiązujący od dnia 01.09.2016 roku do dnia 31.12.2017 roku

(wersja JPG)

REJON

LOKALIZACJA

Pliki JPG do pobrania

REJON 1

Seredzice, Kolonia Seredzice,  Seredzice Zawodzie

Rejon 1

REJON 2

Pakosław, Starosiedlice, Michałów Pakosławski, Krzyżanowice, Płudnica

Rejon 2

REJON 3

Jedlanka Nowa, Jedlanka Stara, Piłatka, Prędocin, Prędocin Kolonia, Prędocinek

Rejon 3

REJON 4

Błaziny Dolne, Koszary, Pastwiska, Białka, Marcule, Chwałowice

Rejon 4

REJON 5

IŁŻA, ULICE: Wójtowska, Wójtowski Młyn,

Przy Malenie, Cicha,

MIEJSCOWOŚCI: Błaziny Górne, Kotlarka, Kruki, Maziarze Stare, Maziarze Nowe, Małomierzyce

Rejon 5

REJON 6

Jasieniec Iłżecki Dolny, Jasieniec Iłżecki Górny, Jasieniec Maziarze, Nowy Jasieniec Iłżecki,

Seredzice blok 512

Rejon 6

REJON 7

IŁŻA, ULICE: Błazińska, Bodzentyńska,  Dr Anki, Garbarska, Jakuba Starszego, Jana Kochanowskiego, Kaleta, Kampanii Wrześniowej, Kowalska, Krzemieniec, Maksymiliana Jakubowskiego, Mostowa, Na Probostwo, Pankowszczyzna, Partyzantów, PL.11-Listopada, Płk. Wł.  Muzyki, Podzamcze, Polna, Powstania Listopadowego, Przy Murach, Radomska, Ratuszowa, Rynek, Staromiejska, Św. Franciszka, Tatarska, Trakt Seredzki, Tylna, Warszawska, Wołyniaków, Zamłynie Zawady, Zuchowiec

Rejon 7

REJON 8

IŁŻA, ULICE: Armii Krajowej, Czachowskiego, Langiewicza, Józefa Piłsudskiego, Leonarda, Leśmiana, Milenijna, Peowiaków, Płk. Rembajło, Powstania Styczniowego, Przytulna, Słoneczna, Tadeusza Kościuszki, Zacisze,

MIEJSCOWOŚCI: Alojzów, Kajetanów, Walentynów, Pieńki, Florencja, Gaworzyna

Rejon 8

TRUDNY

DOJAZD

Płudnica 2, Gaworzyna 70,72,74,76, Krzyżanowice 194,246,247,249,250, Jedlanka Stara 91,105,106,112, Piłatka 81,88, Kotlarka 93,94,96, Białka 114, Jasieniec Maziarze 262, Jasieniec Iłżecki Dolny 147, Starosiedlice 67, Kolonia Seredzice 45,49,57,57A,58, Seredzice Zawodzie 1, Krzyżanowice 246, Chwałowice 222, Maziarze Stare 96, Maziarze Nowe 55, Gajówka Osiny 1, Koszary Gajówka 3/3

Trudny dojazd

BLOKI

IŁŻA, Os. St. Staszica bloki: 1,2,3,4,8A,8B,10,10A,10B,12,12A,12B,12C,15,

Os. Zuchowiec bloki: 1,2,3,4,6,7,8,11,

Jakuba Starszego: 1,3,5,7,

Maksymiliana Jakubowskiego: 4,6,

Bodzentyńska blok nr.19, Kowalska 6, Radomska 5, Przy Murach 24,26, Pl.11 Listopada 2, Warszawska 4A, Kowalska 7, Chwałowice blok nr 247

Bloki

 

Co z odpadami trudnymi ?

Prawdopodobnie w każdym gospodarstwie domowy wcześniej czy później pojawiają się odpady niestandardowe np. stary telewizor, meble czy gruz budowlany. Na potrzeby odbioru tego typu odpadów stworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w miejscowości Jedlanka Stara na terenie składowiska odpadów. Ponadto ww. odpady będą odbierane od mieszkańców gminy w ramach tzw. „zbiórek” raz na pół roku. O terminach będziecie Państwo informowani odpowiednio wcześniej w sposób zwyczajowo przyjęty. Szczegółowe informacje na temat działalności PSZOK można znaleźć tutaj.

W jaki sposób płacimy za odbiór odpadów ?

Na podstawie Uchwały Nr XXV/139/2016 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 sierpnia 2016 roku ustalona została wysokość opłat za odbiór odpadów z gospodarstw domowych. Tak jak dotychczas opłata naliczana jest od osoby i wynosi 6,50 zł. miesięcznie w gospodarstwie domowym, w który odpady są segregowane i 13 zł. miesięcznie w gospodarstwie domowym, w którym odpadów się nie segreguje. Opłaty za odbiór odpadów dokonujemy w kasie Urzędu Miejskiego w Iłży lub przelewem na rachunek bankowy nr 61 9129 0001 0000 0000 0824 0005 następujących terminach:

  • do 20 marca za I kwartał
  • do 20 czerwca za II kwartał
  • do 20 września za III kwartał
  • do 20 grudnia br IV kwartał

Należy pamiętać, że w opisie przelewu wpisujemy dokładne dane wpłacającego, adres nieruchomości oraz opisujemy okres za którego wpłata dotyczy np. III kwartał 2013 r.

Co z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą ?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą tak jak dotychczas winni mieć podpisaną umowę na odbiór odpadów z miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wykaz firm, które posiadają zezwolenie na odbiór odpadów w gminie Iłża można znaleźć tutaj.

Jak uzyskać pomoc ?

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości mogą Państwo uzyskać fachową pomoc dzwoniąc pod nr tel. 048 341 22 28 lub zgłaszając się osobiście do Urzędu Miejskiego w Iłży, pok. 28. Możliwa jest również korespondencja mailowa na adres srodowisko@ilza.pl

 

Popularne artykuły
Iłżeckie targi pracy już 18 sierpnia !V Iłżecki Półmaraton Charytatywny - ruszyły zapisy!Trwa budowa boiska na terenie domków jednorodzinnych.

 Kamera - Rynek

 

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.