Informacje dla mieszkańca

 

Szanowni Państwo, zmiana przepisów prawa z zakresu gospodarowania odpadami nałożyła na mieszkańców oraz samorządy dodatkowe obowiązki. Od 1 lipca 2013 r. inaczej segregujemy odpady, zmieniła się częstotliwość ich odbioru z gospodarstw domowych, a umowy z operatorami zastąpiono deklaracjami. Poniżej znajdą Państwo najistotniejsze informacje na temat tego jak postępować.

 

Od czego należy zacząć ?

Nowe prawo nakłada na osoby fizyczne obowiązek złożenia tzw. „deklaracji śmieciowej”. Jeżeli ktoś nie złożył jeszcze deklaracji winien to zrobić osobiście w Urzędzie Miejskim w Iłży pok. nr 3, drogą pocztową lub przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej. Deklaracje składają właściciele bądź zarządcy budynków. Jeżeli w naszym gospodarstwie domowym nastąpiła jakaś zmiana np. zmieniła się liczba osób w rodzinie, w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany należy złożyć korektę deklaracji.
Wzór deklaracji można pobrać tutaj

Jak skutecznie segregować odpady ?
Dla Państwa wygody poniżej zamieściliśmy ulotkę informacyjną, w której w sposób szczegółowy opisano jak skutecznie segregować odpady w naszych gospodarstwach domowych.
Wzór ulotki można pobrać tutaj.

Jak często będą odbierane odpady z naszych domów ?
Odpady komunalne zmieszane odbierane są z gospodarstw domowych z częstotliwością raz na dwa tygodnie, natomiast odpady komunalne segregowane operator odbiera raz w miesiącu. Worki do segregacji odpadów dostarcza do naszych domów operator. Odbiór odpadów odbywa się według ścisłych harmonogramów.

NOWY Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2016 r. i 2017 r. - przeczytaj całość >>

Co z odpadami trudnymi ?

Prawdopodobnie w każdym gospodarstwie domowy wcześniej czy później pojawiają się odpady niestandardowe np. stary telewizor, meble czy gruz budowlany. Na potrzeby odbioru tego typu odpadów stworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w miejscowości Jedlanka Stara na terenie składowiska odpadów. Ponadto ww. odpady będą odbierane od mieszkańców gminy w ramach tzw. „zbiórek” raz na pół roku. O terminach będziecie Państwo informowani odpowiednio wcześniej w sposób zwyczajowo przyjęty. Szczegółowe informacje na temat działalności PSZOK można znaleźć tutaj.

W jaki sposób płacimy za odbiór odpadów ?

Na podstawie Uchwały Nr XXV/139/2016 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 sierpnia 2016 roku ustalona została wysokość opłat za odbiór odpadów z gospodarstw domowych. Tak jak dotychczas opłata naliczana jest od osoby i wynosi 6,50 zł. miesięcznie w gospodarstwie domowym, w który odpady są segregowane i 13 zł. miesięcznie w gospodarstwie domowym, w którym odpadów się nie segreguje. Opłaty za odbiór odpadów dokonujemy w kasie Urzędu Miejskiego w Iłży lub przelewem na rachunek bankowy nr 61 9129 0001 0000 0000 0824 0005 następujących terminach:

  • do 20 marca za I kwartał
  • do 20 czerwca za II kwartał
  • do 20 września za III kwartał
  • do 20 grudnia br IV kwartał

Należy pamiętać, że w opisie przelewu wpisujemy dokładne dane wpłacającego, adres nieruchomości oraz opisujemy okres za którego wpłata dotyczy np. III kwartał 2013 r.

Co z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą ?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą tak jak dotychczas winni mieć podpisaną umowę na odbiór odpadów z miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wykaz firm, które posiadają zezwolenie na odbiór odpadów w gminie Iłża można znaleźć tutaj.

Jak uzyskać pomoc ?

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości mogą Państwo uzyskać fachową pomoc dzwoniąc pod nr tel. 048 341 22 28 lub zgłaszając się osobiście do Urzędu Miejskiego w Iłży, pok. 28. Możliwa jest również korespondencja mailowa na adres srodowisko@ilza.pl

 

Popularne artykuły
Będą kolejne prace na zamku w IłżyBogurodzica – Królowa – Matka. Różne twarze Marii.L.G.D. "Wspólny Trakt" zaprasza na szkolenie

 Kamera - Rynek

 

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.