Dokumenty planistyczne

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Części Miasta Iłży. Dokument określa kierunki zagospodarowania dla części miasta Iłża w tym również dla terenów włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A.

Pobierz Miejscowy Plan Zagospodarowania – część graficzna Pobierz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Iłża – część opisowa

 

UCHWAŁA NR XXXVI/187/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21.03.2013r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłża.

Przeczytaj całość >>
Załączniki - studium (127mb)

 

Popularne artykuły
Iłżeckie targi pracy już 18 sierpnia !V Iłżecki Półmaraton Charytatywny - ruszyły zapisy!Trwa budowa boiska na terenie domków jednorodzinnych.

 Kamera - Rynek

 

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.