Dokumenty planistyczne

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Części Miasta Iłży. Dokument określa kierunki zagospodarowania dla części miasta Iłża w tym również dla terenów włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A.

Pobierz Miejscowy Plan Zagospodarowania – część graficzna Pobierz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Iłża – część opisowa

 

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr XXXVI/187/13 Rady Miejskiej w Iłży w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłża

Załączniki:

1.Kierunki zagospodarowania przestrzennego

2.Kierunki zagospodarowania przestrzennego - gmina Iłża

3.Kierunki zagospodarowania przestrzennego - miasto Iłża

 

 

Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.