Nocna i świąteczna opieka medyczna

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Iłża mogą bezpłatnie korzystać z usług z zakresu nocnej i świątecznej opieki medycznej. Narodowy Fundusz Zdrowia wskazał następujące lokalizacje udzielania świadczeń w tym zakresie:

1. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., Radom, ul. Aleksandrowicza 5,

tel. (48) 361-37-85, (48) 361-37-86, 691-044-340

2. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, Radom, ul. Tochtermana 1,

tel. (48) 363-30-23

3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, Pionki, ul. Sienkiewicza 29,

tel. (48) 612-42-09, 500-167-539

4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży Iłża, ul. Dr Anki 4,

tel. (48) 385-69-64

Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia życia należy bezzwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe:

tel. 999

lub wybrać numer alarmowy:

tel: 112

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 01.10.2017 r.

(wyciąg z informacji Delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Radomiu)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, azastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.