Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2019 roku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy już wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W tym roku limit zwrotu podatku akcyzowego wzrósł z 86 złotych za 1 ha do 100 złotych.

Dodatkowe środki otrzymają także hodowcy bydła i producenci mleka. Będą mogli ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego za olej napędowy będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy  określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP).            W praktyce oznacza to, że rolnik za każdą  1 DJP bydła otrzyma dopłatę do paliwa rolniczego w wysokości 30 złotych. Odpowiednie zaświadczenie o wysokości jednostki DJP należy pobrać w odziale Agencji Restrukturyzacji      i  Modernizacji Rolnictwa.

Przyjmowanie wniosków tak jak co roku odbywa się w dwóch terminach:

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.;
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
  • 1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wniosek można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 3) lub poniżej w wersji elektronicznej:

Pobierz wniosek

Polecamy
Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.