J@ w internecie - bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.

Aby uzyskać fundusze na zorganizowanie takich szkoleń dla mieszkańców, należało złożyć wniosek o finansowanie.
Gmina Iłża dołączyła do instytucji, które włączyły się w program wzmacniający cyfrowe fundamenty społeczno-gospodarczego rozwoju kraju - szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Gmina Iłża otrzymała grant w kwocie 150 000,00 zł m.in. na zakup komputerów, a także do przeprowadzenia szkoleń osób, które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 12 godzin w obszarach zgodnych z potrzebami uczestnika.

Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów szkoleniowych:
1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”

Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.

Polecamy
Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.