Oświadczenie

Burmistrz Iłży oświadcza, że zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2017.0.1840 t.j.) Rada Miejska w Iłży dla realizacji zadania własnego z zakresu zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża" obejmuje:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 • odławianie bezdomnych zwierząt;
 • obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • usypianie ślepych miotów;
 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych       z udziałem zwierząt.

Projekt Programu przekazany został zgodnie z wymaganiami ustawowymi do zaopiniowania przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu, organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (Straż Ochrony Zwierząt, Wrzosów, ul. Wesoła 22, 26-630 Jedlnia Letnisko) oraz dzierżawców terenów łowieckich (Koła Łowieckie: „Niedźwiedź", „Zamek", „Hermes", „ NEMROD", „Dzik",  „Łoś" ).

Za nadzór nad realizacją umów i koordynowaniu prac nad realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi odpowiada Urząd Miejski w Iłży, Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej oraz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  tel 48 341 22 28, e-mail: srodowisko@ilza.pl. Dla odłowionych bezdomnych zwierząt na terenie gminnej działki przy ul. Przy Malenie  w Iłży został utworzony punkt przetrzymywania bezpańskich zwierząt. Zwierzęta przetrzymywane są czasowo do czasu przekazania do adopcji lub w razie konieczności do schroniska dla bezdomnych zwierząt.  Zwierzęta mają zapewnioną odpowiednią opiekę i warunki bytowe ( stały dostęp do karmy, wody, opieka weterynaryjna).

Firmy odpowiedzialne za realizację usług świadczonych dla gminy w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi:

 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" w Janiku.
 2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.
 3. Odławianie bezdomnych zwierząt oraz całodobowa usługa weterynaryjna Lecznica Weterynaryjna, Dariusz Kaźmierski, ul. T. Kościuszki 12, 27-300 Lipsko.
 4. Usuwanie martwych zwierząt z terenów gminnych Zakład Utylizacji Padłych Zwierząt, Danielów 5, 97-360 Kamieńsk.

Urząd Miejski w Iłży przy współpracy z wieloma osobami w 2018r. do adopcji przekazał 27 psów i 3 koty.  Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" w Janiku, prowadzącego schronisko dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Iłża zostało przekazane  21 psów z czego 13 zostało przekazane do adopcji.

 

Polecamy
Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.