Harmonogram dyżurów w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie w Iłży.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Harmonogram dyżurów w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Kopernika 20/3, 81-424 Gdynia, www.iar.org.pl,  e-mail: biuro@gdyniapozarzadowa.pl, tel. 572 382 444 lub 572 382 456

Punkt w Iłży, ul. Orła Białego 5, 27-100 Iłża, tel. 660 707 183

 

Dzień tygodnia

 

Godziny dyżurów

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

15:30 - 19:30

Radca Prawny

Wtorek

Radca Prawny

Środa

Radca Prawny

Czwartek

Radca Prawny

Piątek

Radca Prawny

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  48 38 15 059 wew. 119. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Polecamy
Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.