Nowa targowica z Iłży
Nowa targowica z IłżyNowa targowica z IłżyNowa targowica z IłżyNowa targowica z IłżyNowa targowica z IłżyNowa targowica z Iłży

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zakończyły się prace związane z przebudową targowiska miejskiego w Iłży.

W ramach projektu powstała nowoczesna, zadaszona  hala targowa ze stanowiskami dla sprzedających. Ponadto powstały miejsca handlowe w budynku administracyjnym, toalety dla sprzedających i kupujących oraz biuro zarządcy obiektu. Utworzono również obszerny parking dla klientów oraz stanowiska do handlu na świeżym  powietrzu..

Operacja pn. Budowa budynku administracyjno - handlowego wraz z wiatą handlową targowiska w Iłży" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" na operację typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji to 2.091.000,00 zł, kwota dofinansowania to 975.000,00 zł złotych.

 

Polecamy
Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!WIOSENNE PORZĄDKI W GMINIE IŁŻA

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.