Konsultacje Rocznego Programu współpracy na 2019 rok zakończone

Szanowni Państwo!

W dniach od 18.10.2018 r. do 02.11.2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne
w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag na Formularzu zgłaszania opinii i uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Wypełniony Formularz należało składać w jeden z wymienionych niżej sposobów:

- osobiście w godzinach: 8.00-16.00 (poniedziałek), 7.15 - 15.15 (wtorek - piątek)

w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11;

- drogą elektroniczną na adres email: promocja@ilza.pl;

- faxem na nr (48) 616 33 00;

-  za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miejski w Iłży, ul. Rynek 11 , 27-100 Iłża,

z dopiskiem: „Konsultacje Rocznego Programu współpracy na 2019 r."

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłży.

W okresie przeznaczonym na konsultacje nie wpłynęły formularze opinii i uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" w związku z czym został on przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Iłży.

Przeczytaj całość

 

Polecamy
Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.