Dofinansowanie OSP w gminie Iłża
Dofinansowanie OSP w gminie IłżaDofinansowanie OSP w gminie IłżaDofinansowanie OSP w gminie IłżaDofinansowanie OSP w gminie IłżaDofinansowanie OSP w gminie Iłża

Trwa procedura wyboru wykonawców na dostawę specjalistycznego sprzętu strażackiego dla jednostek OSP z gminy Iłża. W ramach zadania zakupione zostaną najaśnice akumulatorowe, pilarka spalinowa, ratownicza pilarka łańcuchowa, przenośne urządzenie spalinowe do gaszenia ściółki, aparat powietrzny, motopompa szlamowa, przecinarka - pilarka spalinowa do betonu i stali, elektryczna pompa zanurzeniowa, wentylator oddymiający. Środki na ten cel gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W ostatnim czasie gmina zakupiła specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP za kwotę ponad 43 tys. zł pochodzącą z Funduszu Sprawiedliwości będącego w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości.

Również w br. siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy otrzymało dotację na zakup wyposażenia w kwocie blisko 17 tys. zł pochodzącą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tylko w ciągu mijającej kadencji samorządu na remonty strażnic, zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i samochodów gaśniczych na terenie gminy Iłża, wydatkowano kwotę ponad 2 milionów złotych. Większość środków pochodziła ze źródeł zewnętrznych m.in. Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Radomiu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Polecamy
Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.