Zaproszenie na konsultacje

Szanowni Państwo!

Burmistrz Iłży ogłasza przeprowadzenie konsultacji oraz zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zainteresowane działaniem na rzecz Gminy Iłża do konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

18 października - 2 listopada 2018 r.

3. Forma konsultacji:

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag na Formularzu zgłaszania opinii i uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019", stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełniony formularz należy składać w jeden z wymienionych niżej sposobów:

- osobiście w godzinach: 8.00 - 16.00 (poniedziałek), 7.15-15.15 (wtorek - piątek)

w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11;

- drogą elektroniczną na adres email: promocja@ilza.pl;

- faxem na nr (48) 616 33 00, z dopiskiem: „Konsultacje Rocznego Programu współpracy na 2019 r."

-  za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miejski w Iłży, ul. Rynek 11 , 27-100 Iłża,

z dopiskiem: „Konsultacje Rocznego Programu współpracy na 2019 r."

4. Zasięg terytorialny:

Gmina Iłża

BURMISTRZ IŁŻY

Andrzej Moskwa

Projekt programu.

Formularz zgłaszania uwag.

 

 

Polecamy
Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.