Wojewódzki Konserwator Zabytków wstrzymał prace na zamku!

Kilka dni temu Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję administracyjną wstrzymującą roboty konserwacyjne prowadzone na terenie zamku górnego w Iłży. W uzasadnieniu decyzji napisano, iż kierownik budowy nie posiada odpowiednich uprawnień jak również obszar podlegający interwencji nie został przebadany archeologicznie. W związku z tym, że argumenty WKZ wydają się co najmniej dyskusyjne a tryb w jakim została wydana decyzja wskazuje na jej ułomność Gmina Iłża zaskarżyła ją do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Należy wspomnieć, że dokumentacja budowlana dotycząca renowacji zamku na każdym etapie projektowym była uzgadniana z Urzędem Konserwatora Zabytków i zakończyła się prawomocnym pozwoleniem na budowę. Urząd nie miał również zastrzeżeń co do uprawnień oraz doświadczenia zawodowego kierownika budowy. Na uwagę zasługuje fakt, iż WKZ wydając decyzję nie rozważył konieczności zabezpieczenia budowli prze niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych co może w niedalekiej przyszłości doprowadzić do nieodwracalnych procesów destrukcyjnych, w tym również zawalenia stropu jednej z piwnic. Miejmy nadzieję, że w najbliższych dniach roboty budowlane będą mogły być kontynuowane .

Polecamy
Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.