Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty

Szanowni Państwo!

Gmina Iłża zawiadamia, że został rozstrzygnięty Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

Przeczytaj zawiadomienie

Polecamy
Pobiegnij w Półmaratonie i pomóż Agacie - uczennicy iłżeckiego gimnazjum.
Popularne artykuły
VI Iłżecki Półmaraton Charytatywny 16 września !Konkurs fotograficzny „Portret Zamku”.Tajemnice iłżeckiego zamku.
... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.