Inwestycje zaplanowane na 2018 rok.
Inwestycje zaplanowane na 2018 rok.Inwestycje zaplanowane na 2018 rok.Inwestycje zaplanowane na 2018 rok.Inwestycje zaplanowane na 2018 rok.Inwestycje zaplanowane na 2018 rok.

Szanowni Państwo, Rada Miejska w Iłży uchwaliła budżet na 2018 roku, a wraz z nim listę inwestycji jakie będą realizowane w ramach tego budżetu. Aby umożliwić Państwu przegląd tego, co samorząd zaplanował na ten rok przygotowaliśmy dla Państwa wykaz najważniejszych projektów z krótkim komentarzem. Serdecznie zapraszamy do lektury.

To co zaczęto w 2017 roku:

Renowacja zamku górnego

Niebawem ruszą prace renowacyjne na terenie wzgórza zamkowego w Iłży. Inwestycja będzie realizowana przez radomskie przedsiębiorstwo ARKADA DELA, a jej zakończenie planowane jest jesienią 2018 roku. Koszt zadania wyniesie ponad 2,4 mln zł. Prace będą skoncentrowane na terenie zamku górnego w myśl koncepcji renowacji wzgórza zamkowego opracowanej przez zespół naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierownictwem prof. Jana Salma. Autorem projektu budowlanego jest dr inż. Tomasz Grzelakowski. Zakres prac przewiduje m.in. zabezpieczenie istniejącej zabudowy w części zachodniej oraz północnej poprzez jej nadmurowanie, ustabilizowanie oraz zabezpieczenie przed dalszą erozją. Nadmurowanie ostańców ścian w części północnej, a także zadaszenie ich stropem dzięki czemu przywróci się funkcje użytkowe istniejącym pomieszczeniom. Nad istniejącą zabudową powstaną również tarasy widokowe z odwzorowaniem oryginalnego rozkładu pomieszczeń oraz zachowaniem rodzimych materiałów budowlanych pozyskanych m.in. podczas badań archeologicznych. Podobnie jak w przypadku renowacji części południowej zaplanowane prace nie zamkną możliwości dalszej nadbudowy obiektu. Zostanie także uszczelniony strop nad piwnicą w zachodniej części zamku dzięki czemu będzie możliwe udostępnienie jej turystom.

Budowa domków kempingowych na terenie MGOSiR.

Przetarg na budowę domków był rozstrzygnięty jesienią 2017 roku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kajmex  z Iłży oferując wykonanie zadania za kwotę 1.923.620,37 zł. Docelowo ma powstać 10 nowoczesnych domków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową infrastruktury wodno - kanalizacyjnej. Projekt ma się zakończyć w czerwcu 2019 roku, ale już w tym sezonie do użytku ma być oddane pięć budynków. W tej chwili trwają prace przygotowawcze

Modernizacja targowicy miejskiej

We wrześniu 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg na modernizację targowicy miejskiej, który wygrała firma ESBUD z Iłży. Finalnie ma powstać wiata handlowa z częścią administracyjno - sanitarną oraz 28 miejsc parkingowych. Miasto dostało na ten cel dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości 995.269,00 zł. Po zrealizowaniu projektu handlujący będą mogli sprzedawać swoje towary w lepszych warunkach przy zachowaniu standardów sanitarno - epidemiologicznych. Poprawi się również wizerunek centrum miasta. W dalszej perspektywie planuje się również zagospodarowanie terenu bezpośrednio przyległego do ulicy Podzamcze. Docelowo ma tam powstać plac parkingowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Projekty 2018

Budowa placu rekreacji na terenie Domków Jednorodzinnych

W zeszłym roku na terenie osiedla Domków Jednorodzinnych realizowany był pierwszy etap budowy placu zabaw. Powstało boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. W tym roku zaplanowano realizację drugiego etapu. Powstanie siłownia na powietrzu oraz wiaty rekreacyjne. Zostanie rozbudowany istniejący plac zabaw oraz mała architektura. Szacowana wartość projektu to 80 tys. zł.

Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zuchowiec

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Iłży a Gminą Iłża na terenie os. Zuchowiec zostanie rozbudowany istniejący już plac zabaw. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie miasta. Szacowana wartość projektu to 41 tys. zł. Przetarg zostanie ogłoszony w I kwartale.

Będzie deptak do stacji kolejki wąskotorowej

W ubiegłym roku zakończyła się budowa ciągu spacerowo - jezdnego wzdłuż pierwszego jeziora. W tym samym czasie gmina zakupiła grunt pod budowę chodnika łączącego kładkę z ulicą Błazińską a także zleciła opracowanie dokumentacji projektowej. W tym roku zaplanowane są już prace terenowe. Wartość projektu to ok. 120 tys. zł. Obecnie gmina prowadzi negocjacje z właścicielami gruntów znajdujących się pomiędzy linią brzegową a istniejącym deptakiem. W przyszłości ten teren ma być zagospodarowany rekreacyjnie. Powstanie również oświetlenie wzdłuż istniejącego deptaka.

Budowa ul. Trakt Seredzki

Nareszcie mieszkańcy ul. Trakt Seredzki będą mogli swobodnie dojechać do własnych domów. W tym roku ruszy budowa nowej nawierzchni. Największe problemy z komunikacją występowały przeważnie w okresie wiosennym oraz podczas większych opadów. W pierwszy kwartale 2018 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Przewidywany koszt zadania to prawie 100 tys. zł.


Budowa ul. Św. Franciszka

Na ten rok zaplanowano również budowę ul. Św. Franciszka. Ma zostać utwardzony prawie kilometrowy odcinek łączący ul. Podzamcze ze wzgórzem zamkowym. Nawierzchnia będzie wykonana z kostki brukowej. Realizacja tej inwestycji ułatwi komunikację pomiędzy centrum miasta a wzgórzem zamkowym, a przy okazji powstanie niezwykły ciąg spacerowy.


Budowa ul. Zuchowiec oraz drogi przyległej

Z uwagi na plany budowy obwodnicy Iłży przez lata wstrzymywano modernizację ulicy Zuchowiec, ponieważ zgodnie z wytycznymi projektowymi przewidziano tam wymianę sieci kanalizacji burzowej. W związku z tym, że realizacja obwodnicy znów odsunęła się w czasie samorząd podjął decyzję o utwardzeniu nawierzchni ul. Zuchowiec oraz jednej z ulic przyległych. Poprawi to komfort mieszkańców oraz zmniejszy ryzyko podtopienia niektórych posesji, do których dochodzi podczas intensywnych opadów.

Ulica Cicha także z nową nawierzchnią

Dobra wiadomość dla mieszkańców ul. Cichej. W pierwszym kwartale będzie ogłoszony przetarg na wykonanie nawierzchni. W 2016 roku zostało wybudowane oświetlenie uliczne, w tym roku zostanie wykonana nawierzchnia ulicy. Warto wspomnieć, że projekty oświetlenia oraz budowy ulicy wykonali sami mieszkańcy.

Nowe oświetlenie w centrum miasta oraz wymiana nawierzchni kilku ulic

Nowe oświetlenie uliczne powstanie przy ul. Przy Murach, Tylnej, Partyzantów, Na Probostwo a także Pl. 11 Listopada. Z chodników znikną napowietrzne linie energetyczne a zamiast szpetnych betonowych słupów pojawią się stylowe latarnie. Ponadto zostanie wymieniona nawierzchnia na odcinku ul. Partyzantów oraz Tylnej. Oświetlony będzie również parking na placu „po starym kinie", będzie to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w minionym roku.

W centrum będzie okazała fontanna

W centrum Iłży obok pomnika Obrońców Ziemi Iłżeckiej powstanie okazała fontanna. Oprócz tego zostanie zagospodarowany teren znajdujący się wokół pomnika. Powstaną nowe ławki, zostanie wymieniona nawierzchnia placu. Ta jakże reprezentacyjna część miasta zyska zupełnie nowy wygląd.

Będą kolejne świetlice wiejskie

Niewątpliwie dwie największe tego typu inwestycje to budowa świetlic wiejskich w Starosiedlicach oraz w Białce. W obydwu przypadkach projekty rozpoczęto jeszcze w 2017 roku, ale największa kumulacja prac przewidziana jest właśnie na ten rok. Są to inwestycje realizowane od podstaw. Niebawem rusza również remont istniejącej świetlicy wiejskiej w Jasińcu Iłżeckim Dolnym, oprócz tego zaplanowano również modernizację świetlic w Małomierzycach oraz Błazinach Dolnych. Znaczna część środków pochodzi ze źródeł zewnętrznych.

Siedem placów zabaw powstanie jeszcze w tym roku.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat na terenie gminy powstało kilkanaście miejsc, w których najmłodsi mieszkańcy mogą się bezpiecznie bawić. Wielokrotnie projekty otrzymywały dofinansowanie z funduszy unijnych a w szczególności z PROW. W tym roku powstanie kilka kolejnych urządzeń do zabaw w siedmiu miejscowościach gminy Iłża. Inwestycji mogą się spodziewać mieszkańcy Jedlanki Nowej, Jedlanki Starej, Kajetanowa, Kotlarki, Krzyżanowic, Piłatki oraz Płudnicy.

Kilka ważnych dróg gminnych do remontu

W tym roku zaplanowano remonty bądź przebudowy kilku dróg gminnych. Co prawda na przestrzeni ostatnich lat znaczna część środków budżetowych była kierowana właśnie na tego typu inwestycje, ale kilka oddalonych osad ma jeszcze problemy z komunikacją. Po kilku latach nareszcie został unormowany stan prawny gruntów pod drogą gminną Białka – Seredzice Zawodzie, dzięki czemu będzie można wykonać utwardzenie jej nawierzchni. Wyremontowana zostanie również droga gminna Seredzice – Seredzice Zawodzie. Utrudniony dojazd do posesji mają także mieszkańcy niektórych gospodarstw w sołectwach Kotlarka, Pieńki, Florencja, oraz Krzyżanowice. Tam również zaplanowano budowę ciągów pieszo jezdnych bądź remonty istniejących nawierzchni. Wyremontowane zostaną również drogi gminne w Pakosławiu oraz Jasieńcu Iłżeckim Górnym.

Oświetlenie będzie modernizowane

Gmina sukcesywnie inwestuje w oświetlenie uliczne. Na przestrzeni lat w zasadzie w większości obwodów zostały wymienione oprawy oświetleniowe, co w znacznym stopniu ograniczyło zużycie energii a także poprawiło komfort życia mieszkańców. W tym roku będą modernizowane bądź budowane kolejne obwody oświetleniowe. Inwestycje będą realizowane w następujących miejscowościach: Jasieniec Krzewa, Jasieniec Maziarze, Jasieniec Iłżecki Górny, Błaziny Dolne – Koszary, Pieńki, Gaworzyna oraz Płudnica.

 

Polecamy
Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.