Budżet na 2018 rok zatwierdzony. Sprawdź jakie inwestycje będą realizowane.
Budżet na 2018 rok zatwierdzony. Sprawdź jakie inwestycje będą realizowane. Budżet na 2018 rok zatwierdzony. Sprawdź jakie inwestycje będą realizowane. Budżet na 2018 rok zatwierdzony. Sprawdź jakie inwestycje będą realizowane. Budżet na 2018 rok zatwierdzony. Sprawdź jakie inwestycje będą realizowane.

Szanowni Państwo, Rada Miejska w Iłży uchwaliła budżet na 2018 roku a wraz z nim listę inwestycji jakie będą realizowane w ramach tego budżetu. Aby umożliwić Państwu przegląd tego co samorząd zaplanował na ten rok będziemy publikować cykliczne informacje na temat konkretnych działań. Należy również wspomnieć, że będzie realizowane kilka ważnych projektów na które postępowania przetargowe zostały rozstrzygnięte jeszcze w minionym roku. Od takich właśnie inwestycji zaczniemy.

Renowacja zamku górnego
Niebawem ruszą prace renowacyjne na terenie wzgórza zamkowego w Iłży. Inwestycja będzie realizowana przez radomskie przedsiębiorstwo ARKADA DELA, a jej zakończenie planowane jesienią 2018 r. Koszt zadania wyniesie ponad 2,4 mln zł.
Prace będą skoncentrowane na terenie zamku górnego w myśl koncepcji renowacji wzgórza zamkowego opracowanej przez zespół naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem prof. Jana Salma. Autorem projektu budowlanego jest dr inż. Tomasz Grzelakowski.
Zakres prac przewiduje m.in. zabezpieczenie istniejącej zabudowy w części zachodniej oraz północnej poprzez jej nadmurowanie, ustabilizowanie oraz zabezpieczenie przed dalszą erozją. Nadmurowanie ostańców ścian w części północnej, a także zadaszenie ich stropem dzięki czemu przywróci się funkcje użytkowe istniejącym pomieszczeniom. Nad istniejącą zabudową powstaną również tarasy widokowe z odwzorowaniem oryginalnego rozkładu pomieszczeń oraz zachowaniem rodzimych materiałów budowlanych pozyskanych m.in. podczas badań archeologicznych. Podobnie jak w przypadku renowacji części południowej zaplanowane prace nie zamkną możliwości dalszej nadbudowy obiektu. Zostanie także uszczelniony strop nad piwnicą w zachodniej części zamku dzięki czemu będzie możliwe udostępnienie jej turystom.

Budowa domków kempingowych na terenie MGOSiR.
Przetarg na budowę domków był rozstrzygnięty jesienią 2017 roku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kajmex  z Iłży oferując wykonanie zadania za kwotę 1.923.620,37 zł.
Docelowo ma powstać 10 nowoczesnych domków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową infrastruktury wodno - kanalizacyjnej. Projekt ma się zakończyć w czerwcu 2019 roku, ale już w tym sezonie do użytku ma być oddane pięć budynków. W tej chwili trwają prace przygotowawcze.

Modernizacja targowicy miejskiej
We wrześniu 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg na modernizację targowicy miejskiej, który wygrała firma ESBUD z Iłży.
Finalnie ma powstać wiata handlowa z częścią administracyjno - sanitarną oraz 28 miejsc parkingowych. Miasto dostało na ten cel dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości 995.269,00 zł. Po zrealizowaniu projektu handlujący, będą mogli sprzedawać swoje towary w lepszych warunkach przy zachowaniu standardów sanitarno - epidemiologicznych. Poprawi się również wizerunek centrum miasta.
W dalszej perspektywie planuje się również zagospodarowanie terenu bezpośrednio przyległego do ulicy Podzamcze. Docelowo ma tam powstać plac parkingowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Polecamy
Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.