Konkurs plastyczny - Rok Zamku Iłżeckiego

Szanowni Państwo!

W związku z uchwałą nr XLV/266/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 grudnia 2017r.
w sprawie ustanowienia 2018 roku - Rokiem Zamku Iłżeckiego,

Burmistrza Iłży

ogłasza konkurs plastyczny

na zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego (logo)

„Roku Zamku Iłżeckiego"

Zaprojektowany znak graficzny stanie się oficjalną identyfikacją wizualną wydarzeń związanych z obchodami Roku Zamku, a także spełniać będzie rolę promocyjno-reklamową i informacyjną.

Prace mają nawiązywać do bogatej historii iłżeckiego zamku z wykorzystaniem dostępnych materiałów archiwalnych z uwzględnieniem aktualnego wyglądu oraz odbywających się na zamku wydarzeń.

Prace w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w formie pliku JPG lub PDF, należy składać osobiście, pocztą lub kurierem do dnia 15 lutego 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Iłży w godzinach pracy Urzędu (decyduje data wpływu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs plastyczny - Rok Zamku Iłżeckiego". W kopercie należy umieścić:

  1. imię i nazwisko autora
  2. adres do korespondencji
  3. telefon kontaktowy
  4. adres e-mail

Zwycięzca Konkursu wyłoniony przez Komisję powołaną przez Burmistrza Iłży otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 500,00 zł. Nagroda pieniężna stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na Gminę Iłża praw autorskich majątkowych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, bez ograniczeń czasowych i miejscowych.

Zapraszamy do udziału.

 

Polecamy
Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.