Weź udział w programie wymiany kotła centralnego ogrzewania „Gmina bez dymu” !

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Gmina Iłża planuje realizację programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (pellet) na terenie miasta i gminy Iłża pt. „Gmina bez dymu". Zakłada się, że program będzie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jaki jest zamysł programu ?

Program przewiduje dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowoczesne kotły gazowe, olejowe lub na biomasę (np. pellet). Zakłada się, że dofinansowanie będzie wynosiło 75 % wartości kotła ale nie więcej niż 5.000,00 zł. Resztę kosztów modernizacji kotłowni pokrywa właściciel nieruchomości. Dofinansowaniu podlega tylko i wyłącznie zakup kotła, koszty montażu oraz zakupu urządzeń towarzyszących nie podlegają finansowaniu.

Kto może wziąć udział w programie ?

W programie może wziąć udział osoba fizyczna, właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Iłża, który złoży w Urzędzie Miejskim deklarację przystąpienia do programu. Nie dotyczy to nieruchomości w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Jak wygląda proces realizacji programu ?

1.      Gmina tworzy listę osób chętnych do udziału w programie (na podstawie złożonych deklaracji udziału). Deklaracje przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Iłży, pok.nr 3 osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu) do 31 stycznia 2018 r. Deklaracje dostępne są na stronie www.ilza.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Następnie złożone deklaracje weryfikowane są pod kątem merytorycznym.

2.      Gmina składa wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu. Zgodnie z komunikatem ogłoszonym na stronie WFOŚiGW, nabór wniosków rozpocznie się w pierwszym kwartale 2018 r.

3.      Po otrzymaniu dofinansowania Gmina ustala listę osób zakwalifikowanych do programu, a następnie podpisuje z tymi osobami stosowne umowy określające szczegółowe zasady uczestnictwa w programie. Po podpisaniu umów rozpoczyna się proces modernizacyjny.

Uwaga: w przypadku gdy gmina otrzyma dofinansowanie mniejsze niż zakładano, możliwe jest ograniczenie ilości osób biorących udział w programie. W tym przypadku decyduje kolejność złożenia deklaracji przystąpienia do programu. Automatycznie gmina tworzy listę rezerwową osób chętnych do udziału w programie w dalszej perspektywie. W przypadku nieotrzymania przez gminę dofinansowania program zostaje anulowany.

Deklaracja udziału w programie

Polecamy
Popularne artykuły
Jarmark Bożonarodzeniowy i Miejsko-Gminna WigiliaZaadoptuj psaTradycje i zwyczaje andrzejkowe w iłżeckiej bibliotece

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.