Najmłodsi uczniowie przejdą kurs pierwszej pomocy.
Najmłodsi uczniowie przejdą kurs pierwszej pomocy.Najmłodsi uczniowie przejdą kurs pierwszej pomocy.

Dzięki współpracy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powstał program edukacyjny „ Ratujemy i Uczymy Ratować". Celem programu jest szkolenie uczniów szkół podstawowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Instruktorami będą strażacy ochotnicy, którzy ukończyli Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy natomiast WOŚP zajmie się przygotowaniem materiałów dydaktycznych.
Dziś w Urzędzie Miejskim w Iłży odbyło się w tej sprawie spotkanie dyrektorów placówek oświatowych oraz przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Iłża. Zebrani zgodnie złożyli deklarację przystąpienia do programu. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku ruszą szkolenia w iłżeckich podstawówkach.

Polecamy
... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.