Kolejni uczniowie otrzymali stypendia Żaczek Iłżaczek.

Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Iłży odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Żaczek Iłżaczek dla kolejnej grupy uczniów z iłżeckich szkół. Tym razem stypendia otrzymali: Patrycja Pisarek z siódmej klasy PSP, gimnazjaliści: Oliwia Miernik, Kamil Fryszkowski i Lena Rzońca, z liceum: Aleksandra Sokołowska, Natalia Ruśkowska, Zofia Marcula, Aleksandra Cybulska. Z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych: Marcin Gulba, Eliza Moniewska i Wiktoria Chomerska, z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chwałowicach Wiktoria Winiarska.
W ceremonii uczestniczył również syn założyciela funduszu a jednocześnie czynny darczyńca - Janusz Kiepas.
Fundusz Żaczek - Iłżaczek od kilkunastu 15 lat wspiera uzdolnioną młodzież ziemi iłżeckiej. Utworzony został przez indywidualnych darczyńców skupionych wokół pochodzącej z gminy Iłża, a mieszkającej aktualnie w Warszawie, rodziny Kiepasów. Wspiera go również Fundacja Stefana Batorego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny w Kielcach. Fundatorami funduszu stypendialnego Żaczek Iłżaczek są także przedstawiciele iłżeckiego samorządu, w tym Radni Rady Miejskiej w Iłży, Burmistrz Iłży Andrzej Moskwa oraz Zastępca Burmistrza Marek Łuszczek.
Kandydatów na stypendystów zgłosiły dyrekcje szkół, uwzględniając w typowaniu ich średnią ocen na koniec roku szkolnego (minimum 4) oraz zainteresowania potwierdzone osiągnięciami w konkursach oraz olimpiadach. Ważnym kryterium było też to. by pochodzili z niezamożnej rodziny.

Polecamy
... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.