GDDKiA za budową ścieżki rowerowej w gminie Iłża !.
GDDKiA za budową ścieżki rowerowej w gminie Iłża !.GDDKiA za budową ścieżki rowerowej w gminie Iłża !.GDDKiA za budową ścieżki rowerowej w gminie Iłża !.

W marcu 2017 r. Burmistrz Iłży Andrzej Moskwa wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie z wnioskiem o wybudowanie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Krajowej nr 9 od miejscowości Bujak do centrum Iłży. Wspomniana inwestycja miałaby służyć poprawie bezpieczeństwa użytkowników drogi a także stanowiłaby impuls do rozwoju turystyki rowerowej. Niniejszy wniosek został poparty podpisami ponad 300 mieszkańców sołectw Pieńki, Alojzów, Walentynów, Krzyżanowice, Starosiedlice oraz Komitetu Osiedlowego nr 2.    W odpowiedzi na wniosek burmistrza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pismem z dnia 19.05.2017 r. zajęła stanowisko, iż jest to inwestycja zasadna dlatego zostaną poczynione starania w celu jej realizacji.             W załączeniu pełna treść korespondencji.
Jednocześnie Gmina Iłża poczyniła starania aby budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Iłżą, a Marculami została zrealizowana w ramach działalności Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, który zakłada budowę szlaku rowerowego pomiędzy Radomiem a granicą województwa poprzez gminy Skaryszew, Kowala, Wierzbica oraz Iłża. Niniejszy projekt został wpisany w dokumenty strategiczne i czeka na ogłoszenie naboru wniosków.
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpocznie inwestycję budowy chodników do przystanków autobusowych w miejscowości Walentynów. Jest to efekt porozumienia zawartego pomiędzy GDDKiA a Gminą Iłża.

Polecamy
Popularne artykuły
Jarmark Bożonarodzeniowy i Miejsko-Gminna WigiliaZaadoptuj psaTradycje i zwyczaje andrzejkowe w iłżeckiej bibliotece

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.