Modernizacja targowicy jeszcze w tym roku !.
Modernizacja targowicy  jeszcze w tym roku !. Modernizacja targowicy  jeszcze w tym roku !.

Wszystko na to wskazuje, że zapowiadana wcześniej modernizacja miejskiej targowicy rozpocznie się jeszcze w tym roku, 25 września odbył się przetarg, w którym starowało aż ośmiu oferentów. Najniższą ofertę złożyła firma ESBUD z Iłży proponując realizację zadania za kwotę 2.091.000,00 zł.
Docelowo ma powstać wiata handlowa z częścią administracyjno - sanitarną oraz 28 miejsc parkingowych. Miasto dostało na ten cel dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości 995.269,00 zł. Po zrealizowaniu projektu handlujący, będą mogli sprzedawać swoje towary w lepszych warunkach przy zachowaniu standardów sanitarno - epidemiologicznych. Poprawi się również wizerunek centrum miasta.
W dalszej perspektywie planuje się również zagospodarowanie terenu bezpośrednio przyległego do ulicy Podzamcze. Docelowo ma tam powstać plac parkingowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Polecamy
... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.