Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Szanowni Państwo, Gmina Iłża zawiadamia, że został rozstrzygnięty Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Przeczytaj całość >>

 

Polecamy
Popularne artykuły
Jarmark Wielkanocny już 25 marca.Żłobek już w przyszłym roku.Inwestycje zaplanowane na 2018 rok.

 Kamera - Rynek

 

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.