Festiwal Słowo i Piosenka. Czekamy na zgłoszenia

Szanowni Państwo!

Dom Kultury w Iłży zaprasza dzieci i młodzież uzdolnioną artystycznie do udziału w XI Festiwalu Słowo i Piosenka.

Uczestnikami konkursu mogą być soliści, zespoły muzyczne oraz osoby uprawiające sztukę żywego słowa. Odbędzie się on w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe 7-12 lat, gimnazja 13-15 oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych i inni powyżej 16 lat. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: słowo i piosenka. Słowo - występ indywidualny, skecz, monolog o dowolnej tematyce oraz czasie trwania do 6 minut, piosenka - indywidualny występ wokalny, utwór o dowolnej tematyce w języku polskim oraz czasie trwania do 6 minut.

Występ może odbywać się a capella lub z podkładem  muzycznym w formie pół-playbacku utrwalonym na nośniku elektronicznym. Soliście może też towarzyszyć zespół muzyczny w składzie do 3 osób. Każda ze szkół i instytucji kultury może zgłosić do udziału w festiwalu po jednym uczestniku w każdej kategorii konkursowej.

Finał festiwalu odbędzie się 5 maja - w Galerii Domu Kultury w Iłży, os. St. Staszica 13: kategoria słowo od godz. 10.00, kategoria piosenka od godz. 12.00. Koncert laureatów  kategorii „SŁOWO" podczas XXXI Dni Leśmianowskich odbędzie się 28 maja, godz. 11.00, a w kategorii „PIOSENKA" - podczas Iłżeckich Dni Kultury, 9 i 11 czerwca.

Laureaci festiwalu otrzymają nagrody rzeczowe i wyróżnienia oddzielnie dla każdej kategorii konkursowej. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. Organizatorzy przewidują również przyznanie Grand Prix Festiwalu dla wybitnych osobowości artystycznych Festiwalu „Słowo i Piosenka". Zgłoszenia uczestników festiwalu należy przesyłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie na adres e-mail: domkulturyilza@wp.pl na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia. Pełna lista zakwalifikowanych uczestników podana zostanie na stronie: www.dkilza.pl. Dodatkowe informacje o festiwalu uzyskać można pod nr tel. (48)616-31-08 lub 733 185 353 w Domu Kultury.

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Iłży, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej oraz Gminna Komisja do spraw Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy udziale Powiatu Radomskiego.

 

Polecamy
Popularne artykuły
Żłobek już w przyszłym roku.Konkurs plastyczny - Rok Zamku IłżeckiegoMazowszanie w akcji, zapraszamy do obejrzenia pełnej wersji filmu.

 Kamera - Rynek

 

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.