Promocja Albumu –przewodnika „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Gminy Iłża” w Iłżeckiej Bibliotece
Promocja Albumu –przewodnika „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Gminy Iłża” w Iłżeckiej BibliotecePromocja Albumu –przewodnika „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Gminy Iłża” w Iłżeckiej BibliotecePromocja Albumu –przewodnika „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Gminy Iłża” w Iłżeckiej Bibliotece

27 czerwca w czytelni Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłży odbyła się promocja publikacji autorstwa Łukasza Babuli „Kapliczki , figury i krzyże przydrożne Gminy Iłża". Książka powstała w ramach pozyskanego grantu przez iłżecką bibliotekę z małych projektów na działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Krzyże i Kapliczki Ziemi Iłżeckiej. Wydanie albumu -przewodnika". Celem realizacji tej operacji było opracowanie i wydanie powyższej publikacji mającej na celu promocję obszaru LGD "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu w szczególności Gminy Iłża. Zdobycie i upowszechnienie informacji o walorach zabytkowych, historycznych i artystycznych obiektów małej architektury sakralnej oraz wypromowanie tych obiektów jako lokalnych atrakcji turystycznych. Ponadto, celem przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społeczności lokalnej poprzez dokumentowanie i kultywowanie miejscowych tradycji, wydarzeń związanych z w/w obiektami. Ważnym aspektem również jest podniesienie wiedzy wśród mieszkańców i turystów o historii i znaczeniu obiektów sakralnych w kulturze regionu. Pozycja powstawała ponad 2 lata.
Obejmuje ogółem aż 297 obiektów, które autor sam sfotografował i drobiazgowo opisał.
Autor publikacji, Łukasz Babula to iłżecki kulturoznawca, historyk i judaista. Zajmuje się głównie problematyką skupioną wokół cmentarzy, w tym szczególnie żydowską sztuką sepulkralną oraz hebrajskimi inskrypcjami nagrobnymi. Ponadto jego zainteresowania dotyczą miejsc pamięci oraz małej architektury sakralnej. Członek kilku organizacji zajmujących się ochroną, porządkowaniem i renowacją cmentarzy w Polsce i za granicą.
W promocji publikacji brały udział władze samorządowe: Burmistrz Andrzej Moskwa Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pałka, Radni Powiatowi, Radni Rady Miejskiej, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu Anna Skubisz Szymanowska, Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego MBP w Radomiu Zofia Nogaś, Prof.dr hab. Roch Sulima z Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektorzy szkół, zakładów pracy ,instytucji kultury, nauczyciele, członkowie Towarzystwa Historyczno - Naukowego ,rodzice autora, historycy, czytelnicy, bibliotekarze, mieszkańcy Iłży i okolic. Podczas promocji Łukasz Babula przedstawił w formie prezentacji swoją pracę nad wydaniem powyższej publikacji. Opowiedział o przeszkodach i trudnościach z jakimi spotkał się podczas zbierania materiałów i kompletowania materiału.
Promocji towarzyszyła wystawa fotograficzna kapliczek pod tym samym tytułem, którą można oglądać przez okres wakacji. Książka jest dostępna w bibliotece oraz Biurze Turystycznym.

Polecamy
Pobiegnij w Półmaratonie i pomóż Agacie - uczennicy iłżeckiego gimnazjum.
Popularne artykuły
Od poniedziałku kibicujemy w Anatolu !. VI Iłżecki Półmaraton Charytatywny 16 września !Konkurs fotograficzny „Portret Zamku”.
... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.